Pestilentia

In hoc seminario, quod cum Latine tum Graece agitandum curabimus, non solum Thucydidis locum de pestilentia quae anno 430 a.Ch.n. Athenis grassata est praelegemus, verum etiam ostendemus quidnam Franciscus Petrarcha de contagione, quae anno 1348 morbum per totam Europam vulgavit, exaverit. In priore seminarii parte Petrarchae locos Latine enodabimus, in posteriore vero parte Graece Thucydidem exponemus.

 

Ἐν ταύτῃ τῇ ἀκροάσει, ἣν τὰ μὲν Ῥωμαιστὶ τὰ δὲ Ἑλληνιστί παρέξομεν, ἀναγνωσόμεθα πολλά τε καὶ ἀξιόλογα χωρία ἅπερ οἱ παλαιοὶ τῶν συγγραφέων περὶ τῶν τε νοσημάτων καὶ τῶν λοιμῶν συνέθεσαν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὁ λόγος ἔσται περὶ τοῦ λοιμοῦ ὃς τῇ τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ ἑκατονταετηρίδι τοῖς ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικοῦσι συνέβη καὶ περὶ τῶν ὑπὸ Φραγκίσκου τοῦ Πετράρχου κατ´ἐκεῖνον τὸν χρόνον γεγραμμένων. μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγνωσόμεθα ἅπερ ὁ Θουκυδίδης διεξέρχεται περὶ τοῦ δεινοῦ νοσήματος ὅπερ κατὰ τὸν τῶν Ἀθηναίων πρὸς τοὺς Πελοποννησίους πόλεμον εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐνέπεσεν.

 

Quando Acroases
die Saturni 21 m. Martii 2020

17:00-17:30 CET

Περὶ τῶν τε νοσημάτων καὶ τῶν λοιμῶν 

Paolo Pezzuolo, Schola Humanistica

 

17:30-18:00 CET De contagione, quae anno 1348 morbum per totam Europam vulgavit

Giuseppe Marcellino, Schola Humanistica