Ὁμηρικοὶ μῦθοι

Homer’s Iliad discussed in Ancient Greek

Online Course, June 6th- July 25th 2020

 

Ὁμηρικοὶ μῦθοι is a two-month Course in Ancient Greek on Homer’s Iliad. The course consists of 8 lessons which will be totally held in Ancient Greek.

 

Schedule Topic
Saturday, June 6th, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ παλαιὰ Τρῳάς α´
Saturday, June 13th, 2020; 17:00 – 18:15 CEST ἡ παλαιὰ Τρῳάς β´
Saturday, June 20th, 2020; 17:00-18:15 CEST περὶ τῶν ἐν Ἰλίῳ στάσεων
Saturday, June 27th, 2020; 17:00-18:15 CEST Τὰ κατὰ τὸν Ἕκτορα
Saturday, July 4th, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ τοῦ Ἀχιλλέως μῆνις
Saturday, July 11th, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ πρεσβεία
Saturday, July 18th, 2020; 17:00-18:15 CEST ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Ἕκτορα ἀποκτείνει
Saturday, July 25th, 2020; 17:00-18:15 CEST ὁ Πρίαμος παρὰ τῷ Ἀχιλλεῖ

 

Instructor

Paolo Pezzuolo

Intended course audience

Teachers, students and scholars of the ancient world.

Where

Online, using Zoom as a platform

Language

Ancient Greek

Level

Intermediate or advanced

Professional development credit

At the end of the course, a certificate of participation will be issued.

Cost

€ 70

Enrollment

Once enrolled, you will be placed on the participants’ list and you will be sent an email with the necessary login information for your course. A recording of each lesson will be available for three days from the conclusion of each session.

Lesson materials

Lesson materials will be distributed during the lesson to deepen our exploration of the themes for the course.