Ὁμηρικοὶ μῦθοι

L’Iliade di Omero spiegata in Attico

Corso in rete, 6 giugno-25 luglio 2020

 

Ὁμηρικοὶ μῦθοι è un corso bimestrale di Greco antico dedicato all’Iliade di Omero. Il corso è costituito da 10 ore di attività didattica, distribuite in 8 lezioni che saranno tenute interamente in Greco antico.

 

Programma Argomento
Sabato, 6 giugno, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ παλαιὰ Τρῳάς α´
Sabato, 13 giugno, 2020; 17:00 – 18:15 CEST ἡ παλαιὰ Τρῳάς β´
Sabato, 20 giugno, 2020; 17:00-18:15 CEST περὶ τῶν ἐν Ἰλίῳ στάσεων
Sabato, 4 luglio, 2020; 17:00-18:15 CEST Τὰ κατὰ τὸν Ἕκτορα
Sabato, 11 luglio, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ τοῦ Ἀχιλλέως μῆνις
Sabato, 18 luglio, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ πρεσβεία
Sabato, 25 luglio, 2020; 17:00-18:15 CEST ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Ἕκτορα ἀποκτείνει
Sabato, 1 agosto, 2020; 17:00-18:15 CEST ὁ Πρίαμος παρὰ τῷ Ἀχιλλεῖ

 

 

 

Formatore

Paolo Pezzuolo

Destinatari del corso

Docenti, studenti e studiosi del mondo antico e del Rinascimento.

Dove

In rete, sulla piattaforma Zoom.

Lingua

Greco

Livello

Intermedio-avanzato

Attestato

Alla fine del corso sarà fornito, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Prezzo

70 €

Iscrizione

Una volta completata l’iscrizione, verrai inserito nella lista dei partecipanti e ti verrà inviata una e-mail con le credenziali necessarie per l’accesso all’aula didattica. Al termine di ogni appuntamento sarà resa disponibile per tre giorni una registrazione della lezione.

Materiale didattico

Durante le lezioni sarà fornito materiale didattico per approfondire i temi trattati.