οἱ Πέρσαι

Le Storie di Erodoto spiegate in Attico

Corso in rete, 6 giugno-25 luglio 2020

 

Οἱ Πέρσαι ι è un corso bimestrale di Greco antico dedicato al primo libro delle Storie di Erodoto. Il corso è costituito da 10 ore di attività didattica, distribuite in 8 lezioni che saranno tenute interamente in Greco antico.

 

Programma Argomento
Sabato, 8 agosto, 2020; 17:00-18:15 CEST περὶ τοῦ τε Ἡροδότου καὶ τοῦ Ἰασμοῦ. ἱστοριῶν προοίμιον.
Sabato, 15 agosto, 2020; 17:00 – 18:15 CEST τὰ κατὰ Γύγην καὶ Κανδαύλην.
Sabato, 22 agosto, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ τῶν παιδιῶν ἐξεύρεσις
Sabato, 29 agosto, 2020; 17:00-18:15 CEST τὰ κατὰ τὸν Κροῖσον
Sabato, 5 settembre, 2020; 17:00-18:15 CEST οἱ Μῆδοι. τὰ κατὰ τὸν Δηιόκην.
Sabato, 12 settembre, 2020; 17:00-18:15 CEST ὁ Κῦρος
Sabato, 19 settembre, 2020; 17:00-18:15 CEST τὰ τῶν Περσῶν ἔθη
Sabato, 26 settembre, 2020; 17:00-18:15 CEST ἡ τῆς Ἰωνίας καταστροφή. ἡ τῶν Περσῶν θρύψις.

 

 

 

Formatore

Paolo Pezzuolo

Destinatari del corso

Docenti, studenti e studiosi del mondo antico e del Rinascimento.

Dove

In rete, sulla piattaforma Zoom.

Lingua

Greco

Livello

Intermedio-avanzato

Attestato

Alla fine del corso sarà fornito, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Prezzo

70 €

Iscrizione

Una volta completata l’iscrizione, verrai inserito nella lista dei partecipanti e ti verrà inviata una e-mail con le credenziali necessarie per l’accesso all’aula didattica. Al termine di ogni appuntamento sarà resa disponibile per tre giorni una registrazione della lezione.

Materiale didattico

Durante le lezioni sarà fornito materiale didattico per approfondire i temi trattati.